Archeo-Altena

Nieuwsbrief januari 2024


Allereerst de beste wensen voor 2024 en veel gezondheid voor iedereen.
Het bestuur is in samenwerking met Fort Giessen Beheer al weer bezig plannen te maken voor het komende jaar. Waar we vorig jaar als pilot programma 2 openstellingen per maand, vanaf april t/m september hadden, hebben we gemeend dat dit te veel was.
Dit jaar gaan we aan de slag met 1 openstelling per maand, maar dan wel met leuke thema’s.
Te beginnen met een archeo dag op 20 april waar we net als vorig jaar veel van alle archeologische aspecten laten zien en beleven.
Wat verder op de agenda komt moeten we nog verder uitwerken, maar dat zal eind februari te zien zijn op de website van FGB fortbijgiessen.nl

Maar allereerst hebben we weer een gezamenlijke lezing met de Historische Kring ,,Het Oude Land van Heusden en Altena “ op 20 februari 2024 om 20.oo u ( inloop vanaf 19.30 u. ) in Tavenu, Singel 16a in Nieuwendijk. De lezing zal gegeven worden door Drs. S.A.J.J.(Bas) Aarts en gaat over :

Mottes en kastelen in het Land van Heusden en Altena.

De lezing gaat met name uit van het lopende onderzoek door de spreker naar de vroege burchten in het hertogdom Brabant en aangrenzende gebieden. Voor het grootste deel waren die vroege burchten zogeheten motte-burchten, kunstmatige heuvels met een opbouw in hout of steen. Voor het Land van Heusden en Altena denken we dan aan Heusden, Berne, Almkerk, Uitwijk, Rijswijk en Wijk. Dit alles tegen de complexe achtergrond van de politieke verhoudingen hier in de Middeleeuwen.
Met name het onderzoek naar het voormalig kasteel van Heusden heeft veel nieuwe gegevens naar boven gebracht.
Ter afronding zal er natuurlijk ook aandacht worden besteed aan de iets jongere kastelen in het gebied.
Dat loopt dan uiteen van de ovale waterburcht van Giessen tot aan de woontoren van Onsenoort bij Nieuwkuijk.
Hopelijk zien we u daar allen.

Dagtrip naar het Rijksmuseum van Oudheden
Verder organiseert Archeo-Altena op zaterdag, 10 februari 2024, een gezamenlijke dagtrip naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dit in verband met een prachtige tentoonstelling over de periode rondom het jaar 1000. ( zie ook het stukje hierover in onze laatste Terra Cognita nr. 50, pagina 30 van Kees van Maastrigt )
We vertrekken vanaf fort Giessen om 9.30 u. zodat we daar kunnen kijken of we gezamenlijk kunnen carpoolen. Er zijn al behoorlijk wat aanmeldingen ontvangen op de nieuwjaarsbijeenkomst, doch het bestuur zou het leuk vinden om nog meer mensen die dag te mogen verwelkomen.
Aanmelden kan bij onze voorzitter, Hans van Tilborg, via de mail tilborgj@kpnplanet.nl of per telefoon 06-10486712 of bij John Kollen, j.kollen@casema.nl of per telefoon 06-54284567.

Contributie.
De leden die hun contributie voor dit jaar nog niet hebben betaald, worden verzocht hun contributie, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2024, als volgt te voldoen :
      gezinsleden    €.25,=;
      gewone leden €.20,=
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie 2024.