Archeo-Altena

Archeo  activiteiten voorjaar 2022

  4 januari nieuwjaarsreceptie (vervallen)
18 januari schervenavond
  1 februari schervenavond
15 februari schervenavond
  1 maart schervenavond
15 maart schervenavond
22 maart Algemen Leden Vergadering in Fort Giessen
  5 april schervenavond
19 april laatste schervenavond voor de zomervakantie
  
18 juni Landelijke archeologie dag op fort Giessen

mei / juni / juli en augustus : vakantie

  6 september eerste schervenavond van het nieuwe seizoen
10 september open monumentendag

Zoals in bovenstaand activiteiten overzicht te lezen is, houden we op 22 maart 2022 weer onze ALV.
Het is wel kort na de voorgaande ALV, doch zo zitten we weer in het juiste stramien.
Binnenkort krijgt U de convocatie voor deze vergadering ook weer digitaal toegezonden.
We hopen er weer een fijne en gezellige vergadering van te maken met een zeer interessante lezing aan het eind.

Scherven-avonden :
1e en 3e dinsdag van de maand : van 19.30 tot 21.30 uur in Fort Giessen.

Van april t/m september is Fort Giessen iedere 2e en 4e zaterdag van de maand van 13 tot 17 u. geopend.