Archeo-Altena

clubinfo algemeen

Archeologie en het Land van Heusden en Altena.

Archeologie, of oudheidkundig bodemonderzoek, houdt zich bezig met de vraag hoe onze voorouders leefden en werkten.

Het werkterrein van de archeoloog is in de eerste plaats het bodemarchief dat duizenden jaren van activiteit en bewoning herbergt.
Soms bedekt door dikke kleipak-ketten, soms ook zichtbaar in kleine voorwerpen die verschijnen in verse ploegvoren.
De bodem van ons Land van Heusden en Altena is een rijk en nog grotendeels on-ontgonnen archief.
Vondsten uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeu-wen brengen de geschiedenis tot leven.
Het gaat dan om potscherven, een oud fun-dament, siervoorwerpen uit de Romeinse tijd, maar ook om sporen van vergankelijke materialen, nog net zichtbaar als verkleuringen in het bodemprofiel.

Dit alles vormt het werkterrein van Archeo-Altena

Doelstelling
De doelstelling van de vereniging is het vergroten van archeologische kennis, in het bijzonder van ons gebied, door studie en onderzoek.

Activiteiten
- Studie van de archeologie in het Land van Heusden en Altena.
- Registratie en determinatie van vondsten.
- Bodemonderzoek en veldverkenningen.
- Lezingen en excursies.
- Kontakten met naburige verenigingen.

Leden
Onze vereniging bestaat uit  ongeveer 60 leden, waaronder erelid drs. J.P.C.A. Hendriks uit Tilburg.
De contributie bedraagt:- 20,00  per jaar
                                      - 10,00  voor een jeugdlid
                                      - 25,00  voor een gezin
                                      - 12,50  voor een donateur
Hebt U belangstelling voor archeologie in het algemeen of wilt u actief bezig zijn met een bepaald onderdeel van dit vakgebied?
Onze vereniging ziet u graag als nieuw lid/donateur!
U kunt zich aanmelden bij onze secretaris John Kollen, per telefoon: 0416 - 691210 of per e mail : j.kollen@casema.nl

Terra Cognita
Naast de normale convocaties wordt 2x per jaar ons blad Terra Cognita aan de leden toegezonden. Nieuwe leden ontvangen de laatste aflevering ter introductie.
Ook verschijnt regelmatig een nieuwsbrief met de laatste info.

Fort Giessen
De vereniging heeft haar onderkomen in Fort Giessen en beschikt daar over een eigen werk- en lezingruimte met diverse kasten, vitrines en een bibliotheek.
Vaste bijeenkomsten, de zgn. schervenavonden, vinden plaats in het Fort op iedere eerste en derde dinsdag van de maand, aanvang 19.30 uur.