Archeo-Altena

clubinfo coordinator

Hans van Tilborg
Ridderhof 6
4283 GN Giessen
mobile: 06 10486712
e-mail: tilborgj@kpnplanet.nl

Hans van Tilborg is Coördinator onderzoek en vondstbehandeling.

De voornaamste taken van Hans van Tilborg zijn:
- Tussenpersoon tussen de Archeologische Vereniging en de professionele organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opgravingen in de streek.
- Het adres voor alle meldingen van vondsten.
- Verzorgen van de verslagen van de opgravingen en rapporteert aan de vereniging.
- Leiding geven bij de vondstregistratie.