Archeo-Altena

Nieuwsbrief september 2015

Sinds de jubileum-uitgave van maart, naar aanleiding van ons 25 jarige bestaan, hebt u geen nieuws van de vereniging meer gehad. Wat niet wil zeggen dat er in de afgelopen periode niets is gebeurd. Op archeologisch terrein was het wel rustig, geen spectaculaire vondsten en slechts één opgraving in Wijk en Aalburg. Op Kerkverreweide zijn in verband met  de toekomstige bebouwing, een groot aantal proefsleuven getrokken. De verwachtingen waren hoog gespannen, de gehoopte middeleeuwse funderingsresten zijn echter niet tevoorschijn gekomen. Enkele leden van de vereniging, Hennie en Wil de Graaff, Kees Brouwer en Gijsje Westerlaken, hebben 3 weken ( soms in de brandende zon ) hand en spandiensten verricht. Het eindrapport volgt, zoals gebruikelijk, later.

Educatieve activiteiten.
Veel  tijd en aandacht was er voor de voorlichting / excursie aan scholieren  van het Basis-  en Middelbaar onderwijs. Vooral de lessen aan de  brugklassen van het Altena College waren intensief . Ruim een week kregen de leerlingen les in archeologie, Romeinse geschiedenis, volgden een rondleiding  en konden oefenen met een detector.
Ze verbleven een dagdeel op het fort; de helft van de tijd was bestemd  voor natuurbeleving, verzorgd door Altenatuur. De educatieve activiteiten zullen zeker uitgebreid gaan worden als de plannen voor de fietsroute langs de groepsschuilplaatsen uit de Eerste wereldoorlog verwezenlijkt zijn. Het is de bedoeling aan de buitenkant van de fortgracht van Fort Giessen een educatiepark te maken, met attributen uit de Eerste Wereldoorlog.
Enkele schuilplaatsen, een telefoonhuisje, een uitkijktoren, een kanon en een loopgraaf zullen geplaatst / aangelegd gaan worden. Naast de normale toegangsweg, zal het parkje ook met een pont vanaf het fort bereikbaar zijn.

Restauratie en verbouwing.
De eerste activiteiten van de restauratie van het fort zijn onlangs begonnen. Schildersbedrijf de Ruyter uit Hank heeft onlangs een begin gemaakt met het herstel en verven van de ramen. In april van 2016 zal het grotere werk een aanvang nemen.

Open monumentendag.
De jaarlijkse Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag, 12 september 2015.
Zoals gebruikelijk, komen op donderdag en vrijdag, 10 en 11 september, ruim 300 leerlingen van basisscholen uit de buurt naar het fort voor een korte rondleiding.
Op de Monumentendag zelf  kunnen de bezoekers enkele exposities bezoeken. Het motto voor dit jaar is : ambachten en oude beroepen. In het kader hiervan toont Dick van Vugt uit Rijswijk, zijn collectie beeldjes van oude ambachten. 25  bronzen beeldjes, van diverse afmetingen, geven een indruk van het werk door ambachtslieden uit vroegere tijden.
Net zoals vorig jaar, kunnen bezoekers van fort Giessen gratis een rijtoer maken per koets op een traject rondom Fort Giessen. Twee ervaren koetsiers, Kees Nultenboek en Wim van Kuijk, ontvangen jong en oud graag op hun mooiste koetsen.
In de tentoonstellingsruimte van het fort, met foto’s van de schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, is nog een expositie toegevoegd.  Een 40 tal foto’s worden getoond van militaire detachementen, die in onze omgeving in kampementen in dorpen als Andel, Giessen, Rijswijk, Uitwijk, Almkerk en Werkendam waren gelegerd.
Op deze foto’s poseren duizenden soldaten, die uit heel Nederland hier terechtkwamen.
Zoals gebruikelijk, kan de jeugd met detectors op zoek gaan naar verborgen munten op het fort. Ook kan men deelnemen aan een rondleiding of gebakken poon gaan eten.
Fort Giessen is op Monumentendag geopend van 10 tot 16 uur.

Jubileum geschenken.
Afgelopen voorjaar verscheen in de reeks ‘Forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie’  een uitgave over ons mooie Fort Giessen, geschreven door Kees van Maastrigt.
In het kader van ons 25e jubileumjaar, stelt het bestuur van de Archeologische vereniging dit boekje gratis aan alle leden  beschikbaar. Andere exemplaren kunnen tegen betaling van     €. 5,= bij de secretaris besteld worden. Bij deze Nieuwsbrief is tevens een mooie herdenkingsbalpen’ met inscriptie, gevoegd.