Archeo-Altena

Nieuwsbrief november 2018

Lezing
Op dinsdag, 11 december 2018, zal door de Archeologische vereniging en de Historische Kring
"Het Oude Land van Heusden en Altena" wederom gezamenlijk een lezing georganiseerd worden in het Rondeel te Woudrichem. De lezing wordt gehouden door Kees van Maastrigt, en heeft als titel: de Romeinse Limes in ons land, met een korte uitstap naar Engeland en Duitsland.
De grenzen van het Romeinse Imperium werden vooral bepaald door natuurlijke grenzen, een zee, rivier of een woestijn. De grens van het Romeinse Rijk in het noorden liep voor een gedeelte dwars door ons land, waarbij de Rijn de natuurlijke grens vormde. Voordat deze natuurlijke grens aan bod komt, eerst een kort overzicht van de kunstmatige grens (de Limes) in Engeland en in Duitsland. Respectievelijk de muur van Hadrianus en de Obergermanische Ratische Limes.

In ons land liep de Limes van Nijmegen tot Katwijk. Langs de Limes werden forten, castella en castra gebouwd. In de steden als Katwijk, Valkenburg, Leiden, Alphen aan de Rijn en Woerden zijn de fundamenten opgegraven van Romeinse forten. Aan bod komen o.a. de rol van de Bataven en de Caninafaten, opgravingen, vondsten, de Romeinse handelsvloot en de meest noordelijke stad van het Romeinse Imperium, Forum Hadriani, (Voorburg) waarbij het kanaal van Corbulo belangrijk was. Tot Utrecht is de route van de Limesweg goed bekend, maar vanaf Utrecht tot de Duitse grens wordt het door de vele overstromingen moeilijker. Toch zijn er nog genoeg vondsten en aanwijzingen om de Limesweg globaal te traceren. Tenslotte is er aandacht voor Nijmegen, de enige castra in ons land.

Leden hebben gratis toegang. Niet leden betalen €. 3,50.
Aanvang 20.00 uur.


Waarderingsteken
Op 22 november 2018, kreeg onze penningmeester, Piet Pruijssers, uit handen van de burgemeester van Aalburg, Fons Naterop, het Waarderingsteken van de gemeente Aalburg uitgereikt. Dit voor de vele jaren dat Piet zich belangeloos als penningmeester heeft ingezet voor de gymnastiekvereniging WIK, de Archeologische Vereniging, Erfgoed Altena en Fort Giessen Beheer, alsmede als zeer actieve deelnemer voor de gemeente Aalburg in de Vrijwilligerscentrale.
De plechtigheid vond plaats in huize Pruijssers, in aanwezigheid van zijn vrouw Joke, drie dochters en enkele genodigden. Piet was blij verrast en zei "dit had voor mij niet gehoeven"
Namens de laatste drie verenigingen is Piet een passend vloeibaar geschenk aangeboden.

Samenwerkingsstructuur Archeologische vereniging en Altenatuur
Sinds 1990 maken beide verenigingen gebruik van Fort Giessen. Hoewel er veel samenwerking is tussen de beide verenigingen, ontstond toch de behoefte om een strakkere structuur te vormen in het organisatorisch en financieel beleid. Dit met de goedkeuring en in samenwerking van Brabants Landschap, die met nadruk Fort Giessen een meer educatieve functie wil geven.
Opgericht is daartoe FGB (Fort Giessen Beheer).
Beide verenigingen worden vertegenwoordigd door twee bestuursleden. Voor de Archeologische vereniging zijn dit Kees van Maastrigt en Hans van Tilborg. Uit Altenatuur hebben zitting : Herman van Krieken en Jaap van Diggelen. Jaap is de voorzitter van de FGB. Penningmeester is Piet Pruijssers en de dagelijkse beheerder van het Fort is John Kollen. Hij is het aanspreekpunt voor de gebruikmaking van de ruimten en de financiële afwikkeling daarvan. De twee laatst genoemden hebben geen stemrecht.

Vrijwilligers gezocht voor gastheer/vrouw Fort Giessen.
Binnenkort komt in de lokale kranten een oproep te staan om zich op te geven als vrijwilliger voor het gastheer / gastvrouw zijn in Fort Giessen. Bij deze worden de leden van onze vereniging opgeroepen om, wanneer zij daar interesse in hebben, zich op te geven bij onze secretaris. Medio februari 2019 zal daartoe een info avond worden gehouden in Fort Giessen.