Archeo-Altena

Nieuwsbrief januari 2022


Nog steeds hebben we te maken met de Covid 19 pandemie en zijn varianten.
Na 2 jaar van open naar dicht kunnen we weer starten. Eindelijk is het weer zover.
De corona regels zijn weer zover afgeschaald dat we dinsdag 1 februari een schervenavond konden houden. En er blijkt zeker behoefte aan te zijn gezien het aantal leden dat de avond bezocht. Het was een leerzame en gezellige avond en er werden door diverse leden vondsten meegebracht om te determineren. Nog steeds komen er voorwerpen boven de grond die interessant zijn en een stukje historie te zien geven van ons gebied, de gemeente Altena.

Romeinse weg in het land van Altena ?
Er zijn een enorm aantal papieren en kaarten binnen gekomen die we door moeten spitten over de vraag: was er een Romeinse weg in het land van Altena ? Zijn er mensen die dat interessant vinden, ze kunnen natuurlijk altijd helpen om dat uit te zoeken. De schervenavonden zijn op de 1e en 3e dinsdagavond van de maand.

Erfgoed Visie
De gemeente Altena heeft een Erfgoed Visie opgesteld waar ook de archeologische vereniging bij betrokken was. Gezien de korte tijd die men daar voor had, is het toch een mooi en breed rapport geworden, waarin de volgende aanbevelingen zijn gedaan voor onze vereniging:
• Archeologie meer zichtbaar maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden bij belangrijke sites. Het ontwikkelen van een lespakket voor (basis) scholen in samenwerking met Bibliotheek Cultuurpunt Altena, Regioarcheologie RWB, archeologische vereniging Land van Heusden en Altena en Erfgoed Brabant.
• Archeologische vereniging meer mogelijkheden geven om zelf ook opgravingen te doen. Bijvoorbeeld bij gemeentelijke ontwikkelingen in de aanbesteding van het archeologische bureau meenemen dat er bij proefsleuven onderzoek ruimte en tijd moet worden geboden aan lokale amateur archeologen.
• Fort Giessen verder professionaliseren als educatiefort. Het Fort herbergt onder andere een bijzondere archeologische collectie.

“Parels van Altena”
Onze secretaris John Kollen en bestuurslid Gijsje Westerlaken-Kant werden zaterdag 19-02-2022 onder valse voorwendsels naar het gemeentehuis van de gemeente Altena gelokt.
Daar werden voor het eerst in de geschiedenis van de nieuwe gemeente door burgemeester Egbert Lichtenberg de allereerste “Parels van Altena” uitgereikt.
Aan twee mensen die het zeker verdiend hebben.

John Kollen uit Wijk en Aalburg
De heer Kollen is sinds 2000 als secretaris actief voor de Archeologische vereniging Archeo in Altena. Daarnaast is hij bestuurslid bij Fort Giessen, waar hij ook rondleidingen geeft en bestuurslid bij Erfgoed Altena. Door het ontsluiten, bekendmaken en toegankelijk maken van ons erfgoed levert hij al vele jaren een bijdrage aan het in stand houden van onze geschiedenis.

Gijsje Westerlaken uit Andel
Mevrouw Westerlaken is sinds 1995 actief betrokken bij de Archeologische vereniging Archeo in Altena. Zij was een aantal jaren penningmeester van de vereniging en bestuurslid bij Fort Giessen. Zij is actief bij opgravingen, rondleidingen en andere activiteiten voor de vereniging. Alles bij elkaar zet zij zich al jaren in voor het erfgoed in Altena. Door het ontdekken van bodemschatten, het beheren van de collectie, het bekendmaken en het toegankelijk maken hiervan, levert zij een bijdrage aan het in stand houden van ons erfgoed.

De Parel van Altena is een persoonlijk ereteken dat toegekend wordt aan iedereen die is voorgedragen die aan de criteria voldoet. De prachtige Parel is ontworpen door Lisette Colijn en bestaat uit een draaginsigne en een oorkonde. De Parel van Altena is een decoratie die met een speld op de borst of revers kan worden gedragen. Het verbeeldt een parel op een bedje van visschubben.

Contributie
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2022, als volgt te voldoen :
Gezinsleden €.25,=; gewone leden €.20,=; jeugdleden €.10,= en donateurs €.12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie / donatie 2022.