Archeo-Altena

Nieuwsbrief december 2019

In deze laatste nieuwsbrief van 2019 willen we napraten en vooruitzien. In het afgelopen jaar waren er geen opwindende gebeurtenissen op archeologische gebied. Geen grote opgravingen en of spectaculaire vondsten. Amateurarcheologen zijn te afhankelijk geworden van de overheid en de professionele archeologen. Als ervan beiden geen input komt, wordt het moeilijk om het bodemarchief van het Land van Heusden en Altena, waarin zeker nog veel te vinden is, te onderzoeken. We hopen op betere tijden. In de afgelopen tijd is er wel veel gedaan om ons eigen "archief " op te schonen en beter in kaart te brengen. Vooral Kees Brouwer heeft hierin veel bereikt door oude gegevens van bijv. de heer Voogd en oude gegevens van eerdere onderzoeken, te rubriceren en te beschrijven. Een aantal voorbeelden hiervan wordt in verlichte vitrines in onze archeo ruimte aan het publiek getoond.

Wat betreft vooruitzien is er één gebeurtenis waar we niet om heen willen en kunnen. De archeologische vereniging viert in 2020 haar 30 jarig bestaan. Een heuglijk feit waar we met enkele activiteiten aandacht aan gaan besteden. De datum van oprichting in 1990 was op 5 maart. Op zaterdag, 7 maart 2020, organiseert de vereniging een receptie voor leden en genodigden in Fort Giessen. U krijgt allen t.z.t daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast ligt het in de bedoeling om in april 2020, met leden en niet-leden, met de bus ( net als vroeger) naar het archeologische park Xanten in Duitsland te gaan, om een indruk te krijgen van de Romeinse (bouw) kunst, Romeinse voorwerpen-wapens en aardewerk. Dit grootste archeologisch openluchtmuseum van Duitsland, gelegen op het terrein van de voormalige Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana, is voor iedereen die belangstelling heeft voor Romeinse geschiedenis, zeer de moeite waard. Alle informaties in het park en het museum worden ook in het Nederlands gepresenteerd. Op het unieke museumterrein bevindt zich o.a. een uitstekend bewaard amfitheater, een gerestaureerde Romeinse tempel, een herberg waar de lunch gebruikt kan worden, een schitterend bewaarde opgraving en een nieuw groot modern museum.

In februari krijgt u, naast de uitnodiging voor de receptie, ook een aanmeldingsformulier met verdere info voor het bezoek aan Xanten.


Lezing
Op dinsdag, 10 december 2019, houdt Bas van Andel uit Babyloniënbroek een lezing waarbij het water een prominente rol speelt. Met name de historische rivieren die vroeger een belangrijke rol in ons gebied speelden. In Altena kennen we nog de Alm en de Dusse als rivieren uit het verre verleden. Er waren eerder nog veel meer rivieren in onze streek. Als je goed kijkt, zie je in het landschap nog de sporen daarvan.
Zelfs ten westen van de Kornse Dijk, ondanks 1,5 meter zeeklei van na de Sint— Elizabethsvloed, kun je die oude rivieren nog traceren. Op 10 december zal Bas van Andel ingaan op duizenden jaren rivieren door Altena, wat die teweeg brachten en wat je er nu nog van kunt zien. Deze jaarlijkse gezamenlijke lezing met de Historisch Vereniging vindt plaats in de Hoogt in Uitwijk. Leden vrije toegang. Niet leden betalen €. 4‚=
Aanvang 20.00 uur.

Archeo activiteiten overzicht najaar 2019.
3 december : schervenavond
10 december : gezamenlijke lezing met de Hist.Verenigìng in Uitwijk.
17 december: schervenavond
7 januari 2020: nieuwjaarsreceptie
21 januari : schervenavond

”Scherven-avonden" : 1e en 3e dinsdag van de maand : van 19.30 — 21.30 u in Fort Giessen.