Archeo-Altena

Nieuwsbrief november 2020

Het is voor de eerste keer dat het merendeel van onze leden deze nieuwsbrief digitaal krijgt toegestuurd. We lopen hiermee niet voorop. Veel verenigingen doen dit al langer en als men niet speciaal achter de computer moet gaan zitten maar de e-mail op je laptop of IPad of zelfs op je telefoon kunt ontvangen, maakt het niet zoveel uit of je de brief digitaal leest of vanaf het papier.
Wel nog een verzoek aan de leden die nog niet hun email adres hebben doorgegeven : in verband met de nog steeds stijgende portokosten zullen we in de toekomst een besluit gaan nemen of we de nieuwsbrief nog op papier zullen gaan verzenden.

Het nieuws in deze brief wordt begrijpelijk beheerst door de ontwrichtende corona uitbraken. Niets is meer normaal. En terug naar het “normale ” zal nog wel even duren.
Intussen is het aanpassen zoals bij de Open Monumentendag op 12 september jl. Met de verplichte looproutes en het beperkte aantal toegestane mensen in het fort, kunnen we best tevreden zijn over deze zonnige zaterdag.
De laatste maandelijkse open zaterdag op het fort, zaterdag 28 september, telden we ongeveer 150 bezoekers, uit alle leeftijdsgroepen. Men hield zich uitstekend aan de voorschriften, waardoor, voor zover we weten, geen ongelukken zijn gebeurd.

Zoals overal zijn alle archeologische activiteiten afgelast en zijn er geen lezingen of excursies meer gepland.
Helaas moesten we ook het besluit nemen om de in het najaar geplande Algemene Jaarvergadering af te gelasten. Deze vergadering hebben we verzet naar eind maart 2021. Wel zal de kascontrole commissie gevraagd worden om dit jaar nog een controle uit te voeren, zodat ze op de jaarvergadering verslag kunnen gaan doen.

Intern zijn we bezig met inventariseren en rubriceren van ons archeologisch vondstmateriaal. We hopen in de nabije toekomst de bezoekers daarvan op de hoogte te brengen.
Eén onderdeel van de archeologie, het opsporen van metalen relicten met behulp van detectors, gaat gewoon door. Ook in de corona tijd worden er nog hele mooie vondsten gedaan waarover later meer in onze in december te verschijnen nieuwe Terra Cognita.

Van ons nieuwe bestuurslid a.i. Carina Verschoor, kregen we de volgende mail door.
Op 1 november 2020 is een nieuwe lezingenreeks gestart bij het Hunebedcentrum, waarbij archeologie en prehistorie centraal staan. De lezingen worden gehouden op zondagen en beginnen om 14 u. Alle lezingen zijn alleen digitaal te volgen.
U kunt zich opgeven via de e-mail : communicatie@hunebedcentrum.nl
Dat kan per lezing of voor de hele serie. Na ontvangst ontvangt U een link waarmee U de lezing online kunt volgen.
Heeft U interesse in de prehistorie en de recente ontwikkelingen, dan is deze lezingenserie een aanrader. Zeker in de komende wintermaanden fijn om te doen.

De lezingen worden gehouden op :
 1 november 2020 : thema leven aan de rand van de oerwereld;
29 november 2020 : thema jagen in het oerbos;
24 januari 2021: thema de jonge steentijd in Drente
 7 februari 2021, thema zwaarden, zout en zwervende erven.

In de lezingenreeks komt iedere zondag een andere deskundige archeoloog aan het woord.

Namens het bestuur, wees voorzichtig en blijf gezond.