Archeo-Altena

Nieuwsbrief november 2017

Kokommertijd
Het lijkt, met hoop op betere tijden, of er een langdurige komkommertijd is aangebroken wat betreft de activiteiten van de archeologische vereniging. Door gebrek aan professionele opgravingen in onze omgeving, zijn ook de activiteiten van de archeologische amateurs in het Land van Heusden en Altena tot een minimum beperkt. Wat overblijft is het archiveren en het determineren van vondsten waarbij de uitgebreide nalatenschap van de heer de Voogd een belangrijke rol speelt. Maar ook dit staat tijdelijk op een laag pitje door de gedwongen afwezigheid van Peter Weterings, die ons professioneel begeleidt. Natuurlijk zorgt het hanteren van de detectors door leden van de vereniging in het veld en op archeologische interessante plaatsen, voor een voortdurende aanwas van metalen voorwerpen uit het verleden, maar ook hierbij ontbreekt tot nu toe het spectaculaire moment. Daarbij komt nog de langdurige restauratie van het fort en de drukke bezigheden van bestuursleden van de vereniging bij de realisatie van het Wereldoorlog I project, Ook dit vergt de nodige tijd en energie maar is ( militair) cultuurhistorisch en educatief gezien zeker de moeite waard.

Lezing
Op dinsdag 12 december a.s. wordt er in samenwerking met de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing georganiseerd. De lezing wordt verzorgd door Johan Hendriks met aIs onderwerp: Keizer Nero, de innovator die uiteindelijk zijn hand overspeelde.
Korte Inhoud :
Keizer Nero (54-68) heeft een slechte reputatie. In kruiswoordpuzzels is zijn naam het antwoord op de omschrijving 'wreed heerser' en er is een programma om data te branden op cd's en dvd's met de naam 'Nero Burning Rom'. Dat laatste wijst op de brand van Rome in 64 die hij aan gestoken zou hebben, waarbij hij (zoals Peter Ustinov in de film 'Quo Vadis') op zijn lier speelde en de christenen als aangewezen brandstichters voor de leeuwen liet werpen. Maar is die reputatie terecht? Het is tijd om het keizerschap van Nero eens met andere ogen te bekijken en te komen tot een (gedeeltelijke) rehabilitatie, zoals die ook zichtbaar was op de Nero-exposities in Trier in 2016. In deze lezing staan vier vragen centraal:1) Hoe kwam Nero aan de macht? 2) Welke betekenis had Nero voor het keizerschap? 3) Welke betekenis had hij voor het Romeinse rijk? 4) Hoe kwam Nero aan zijn einde?
Nero is geboren ais Lucius Domitius Ahenobarbus. Ais zijn moeder in 50 AD huwt met keizer Claudius wordt de 13-jarige meteen kandidaat om hem op te volgen en wordt uitgeroepen tot 'prins van de jeugd’. In oktober 54 wordt de 16-jarige Nero de machtigste man van het Romeinse rijk. Zijn eerste vijf jaren kenmerken zich door een voorbeeldig keizerlijk bewind, bijgestaan door bekwame adviseurs zoals zijn 'educator' Seneca en de gardeprefect Burrus. Ook zijn moeder, luiia Agrippina minor, oefent invloed op hem uit. Soms iets te veel naar de zin van de jonge keizer. Als zij politiek teveel in de pap te brokkelen krijgt wil Nero van haar af. Het leidt in maart 59 tot de moord op Agrippina. Daarna verandert alles. Nero wordt de moedermoord in de schoenen geschoven en hij probeert zijn slechte geweten te ontlopen door zich toe te leggen op wagenrennen, poëzie en muziek. Zolang dat in de beslotenheid van het keizerlijke paleis gebeurt is er niets aan de hand, maar openbare optredens is een rechtgeaarde patriciër onwaardig. Ais kort na elkaar ook Seneca en Burrus van het toneel verdwijnen raakt Nero de steun van de senaat van Rome en de eerbiedwaardige patriciërs kwijt. Hij probeert nu de gunst van het volk te verkrijgen, laat een grote shopping-mall bouwen en komt met grootscheepse wederopbouwplannen na aardbevingen in Campanië en een grote stadsbrand in Rome. De stad wordt gemoderniseerd en Nero laat een nieuw keizerlijk paleis bouwen, het Gouden Huis.

De lezing wordt gehouden in : Sport en Cultureel centrum 't Rondeel, adres 't Rond 2, Woudrichem. Aanvang 20.00 uur.
De toegang voor onze ieden is gratis.

De Iezing die gepland stond voor 28 november 2017 komt hiermede te vervallen.