Archeo-Altena

Nieuwsbrief november 2016

Lezing.
In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar allereerst de datum  voor de najaars lezing van onze vereniging. Omdat Fort Giessen door de restauratiewerkzaamheden momenteel niet geschikt is om gasten te ontvangen, zijn we uitgeweken naar een andere locatie. Bovendien wordt de lezing niet alleen door onze vereniging  georganiseerd, maar doen we dit gezamenlijk met de Historische Kring “Het Oude land van Heusden en Altena”.

De lezing wordt gehouden op 13 december 2016  in ‘t Verlaat te Almkerk, aanvang 20.00 uur.
Spreker is Dr. Hans Koopmanschap, die bekendheid kreeg door zijn boek over de bewonings- en ontginningsgeschiedenis : “Grensgebied tussen zand en veen” waarmee hij in april 2015 promo-veerde aan de universiteit van Tilburg. Het onderwerp doet archeologische aan, maar is veel meer multidisciplinair van aard en innovatief wat betreft het bronnen gebruik. De archeologische depots van Nederland liggen ( over) vol met niet, of half-of ouderwets uitgewerkte onderzoeken. Veelal gaan hier onvermoede verhalen in schuil van hen die ons voorgingen. Sommige van deze verhalen in vondstdozen hebben zelfs de potentie om ons beeld van de historische mens  te veranderen.
Het uitwerken van  het onderzoek van de eerste generaties archeologen heeft geen prioriteit bij de universiteiten en anderen die betrokken zijn in de archeologie. Maar soms zijn er kleine lichtpuntjes in de duistere depots en wordt het wel gedaan. Dr. Hans Koopmanschap neemt ons  mee in de resultaten van zijn onderzoek  naar de Langstraat en het aangrenzende  dekzandlandschap.

Op ons verzoek zal hij de nadruk liggen op het noordelijk deel van de Langstraat met een uitstapje naar onze contreien tot aan Dordrecht. Ook zullen de diverse kasteelterreinen de revue passeren inclusief “  onze nieuwste burchten” :  die van Giessen en Werkendam.
De kosten zijn voor leden : gratis entree.

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het lijkt nog ver weg, maar op dinsdag, 3 januari 2017, vanaf 19.30 u. houden we weer onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. U bent dan van harte welkom in ons gerestaureerde Fort Giessen. Er zullen voordien best nog wat uurtjes gepoetst moeten worden om de gasten te ontvangen, want het stof ligt overal duimendik in- en op.

Terra Cognita.
We hopen voor het einde van het jaar onze nieuwe Terra Cognita, nr. 36 bij U in de brievenbus te kunnen bezorgen. De redactie is al weer volop aan slag om er weer iets moois van te maken.

Detectorverbod.
Sinds enige maanden is er in de gemeente Aalburg een algeheel detectorverbod van kracht. Dit verbod is in de plaatselijke A.P.V. ( Algemene Politie Verordening ) opgenomen om kwaadwillende zoekers het leven wat moeilijker te maken, omdat veel vondsten niet aangemeld worden bij de juiste instanties.
Als vereniging proberen we voor onze leden een ontheffing voor dit verbod te krijgen, ook al omdat wij, gelukkig, leden hebben die wel de verantwoordelijkheid hebben om zaken te melden die van belang zijn. We zijn druk doende met de gemeente Aalburg om dit voor elkaar te krijgen. In welke vorm dit gaat gebeuren, is nu nog niet bekend, doch mogelijk zal er een pasjes systeem ingevoerd gaan worden.
Het is de bedoeling dat het melden voor de detector-amateur zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. In ons komende blad zal, indien er nog plaats voor is, uitgebreid op dit item worden ingegaan. Anders zal in een nieuwsbrief speciale aandacht aan dit melden worden geschonken.
Het aanspreekpunt voor ons gebied, is de ons welbekende, Godfried Scheijvens.
Zie vast voor meer info op : www.facebook.com/PortableAntiquitiesNetherlands/