Archeo-Altena

Nieuwsbrief november 2014

In deze nieuwsbrief niet alleen een terugblik over de afgelopen maanden, maar kijken we ook vooruit naar enkele belangrijke gebeurtenissen die onze vereniging in het komend jaar te wachten staan.

Open Monumentendag
Zoals gebruikelijk in de laatste jaren, brachten een aantal lagere schoolklassen op donderdag en vrijdag voor de Open Monumentendag een bezoek aan fort Giessen.
Ruim 300 school-kinderen uit groep 6 en 7 van allerlei lagere scholen uit Sleeuwijk, Woudrichem,- Werkendam, Giessen en Rijswijk kregen een rondleiding op het fort.
Op de Open Monumentendag zelf, bezochten ongeveer 150 belangstellenden het fort. In het kader van het thema van de Open Monumentendag "Op reis ", was er een expositie te zien met een aantal archeologische topstukken met als titel "een archeologische reis door de tijd".
Passend in dit thema, waren er dit jaar twee antieke koetsen, waarmee de bezoekers een rondrit konden maken in de buurt van het fort.
Daarnaast was er veel aandacht voor de gebruikelijke viskraam en gingen tientallen kinderen met de metaaldetector op zoek naar mooie vondsten.

Opgravingen
Zoals al eerder is vermeld, zijn er in 2013 in Veen belangrijke vondsten gedaan uit de Romeinse tijd.
Het rapport is binnen en zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.
In de komende Terra Cognita zal er uitgebreid op deze vondsten worden ingegaan.
Het rapport van het onderzoek naar de kasteelresten in Giessen is nog niet binnen.
Op de schervenavonden is men druk bezig alle vondsten van de Hoge Woerd bij Genderen, die in de loop van de jaren zijn verzameld, te inventariseren.

Jubileum
In maart 2015 bestaat onze Archeologische vereniging 25 jaar.
Op zaterdag, 7 maart a.s. willen we hier aandacht aan gaan schenken met een feestelijke bijeenkomst.
U krijgt alien t.z.t. een uitnodiging met het programma.
Op deze feestelijke dag wordt ook de dubbeldikke aflevering van ons verenigingsblad Terra Cognita uitgereikt met een overzicht van de afgelopen 25 jaren.
De periodieke aflevering van eind december vervalt hierdoor.

Verbouwing / restauratie
Onlangs is er geld beschikbaar gekomen voor de verbouwing / restauratie van Fort Giessen.
Men hoopt bier in april / mei 2015 mee te beginnen.

Lezing
Op woensdag, 26 november a.s. houden John Schellekens en Gerard Pelders, twee bekende amateur archeologen uit Drunen, op fort Giessen, een lexing over watervondsten uit wielen en plassen in onze omgeving.
Ook de resten van oude nederzettingen langs de Maas waren een mooie bron voor hun onderzoek.
Op deze avond ligt de nadruk dus niet op het onderzoek van het "droge" bodem-archief, maar staat de onderwater-archeologie centraal.
Zij zijn beiden verbonden aan de Heemkundekring Onsenoort.
De toenmalige voorzitter van deze vereniging, Pater Tarcinus van Schijndel, van de Abdij Marienkroon, wees hen op het bestaan van het kasteel van de Heeren van Hedikhuizen nabij Haarsteeg.
Hun zoektocht naar archeologische resten in de slotgracht van Marienkroon en naar sporen van dat kasteel, heeft een schat aan vondsten opgeleverd en veel bijgedragen tot de kennis van ons archeologisch erfgoed.
De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.