Archeo-Altena

Nieuwsbrief maart 2020

In deze eerste nieuwbrief van 2020 komen diverse zaken aan de orde die zeker de moeite waard zijn om te lezen. In de eerste plaats het heuglijke feit dat onze vereniging dit jaar 30 jaar bestaat. Op 5 maart 1990 werd namelijk bij notariële akte de archeologische vereniging "Land van Heusden en Altena" opgericht. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling is de ( website ) naam veranderd in archeo-altena. We willen het 30 jarig bestaan vieren op zaterdagmiddag 7 maart a.s. met een receptie voor onze leden en genodigden. U hebt de uitnodiging inmiddels ontvangen. Enkele leden zullen op deze dag hun mooiste en belangrijkste ( detector) vondsten aan U tonen.

In verband met deze festiviteit is er naast de receptie nog een activiteit die de moeite waard is. Het is de bedoeling om op zaterdag 2 mei een excursie te organiseren ( per bus ) naar het schitterende Romeinse Archeo park Xanten, net over de grens in Duitsland. Dit park met zijn nieuwe en moderne museum, het amphitheater, de thermen, de voor het publiek zichtbare opgravingen, Romeinse tempels etc. is het mooiste Romeins archeologische park van Europa. Wij willen U van harte deze bijzondere excursie aanbevelen.
De kosten bedragen ( bus en entree park ) €25,00 per persoon. Onze penningmeester zal het eventuele tekort aan gaan vullen. Mochten zich onverhoopt te weinig deelnemers aan gaan melden, overwegen we om per auto ( carpoolen ) naar Xanten te gaan.
Deze dagtrip is opengesteld voor leden en niet leden.
Aanmelden voor 1 april bij : e. j.kollen@casema.nl of tel. 06-54284567
Nadere info volgt vervolgens begin april.

Een ander ook memorabel feit is, dat we op 12 februari jl. voor het eerst een gedeelte uit de nalatenschap van de heer Voogd mochten ontvangen. Heemkundekring Onzenoort uit Vlijmen heeft een aantal dozen met scherven, gevonden in de buurt van Giessen / Rijswijk, die de heer Voogd in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft verzameld, ons ter beschikking gesteld. Ons lid Kees Brouwer is al maanden bezig om het materiaal van de heer Voogd dat we zelf hebben, in kaart te brengen en te archiveren. Deze aanwinst is een welkome aanvulling voor de vereniging.

Contributie
De leden en donateurs worden verzocht hun contributie cq. vrijwillige bijdrage, die gelijk is aan de voorgaande jaren, voor het jaar 2020, als volgt te voldoen :

Gezinsleden €.25,00; gewone leden €.20,00; jeugdleden en donateurs €.12,50.
U dient dit bedrag ( of zoals velen doen : het mag ook meer zijn ) te storten op de rekening van de penningmeester van onze vereniging; NL34 RABO 0301 5420 82 onder vermelding : contributie / donatie 2020.