Archeo-Altena

Extra nieuwsbrief maart 2020

U hebt een uitnodiging gehad voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zou worden op dinsdag 24 maart 2020 in fort Giessen.
In verband met de uitbraak en de verspreiding van het corona virus is het bestuur van archeo-altena tot de conclusie gekomen, om deze vergadering NIET door te laten gaan. Omdat onzeker is hoelang deze onverkwikkelijke situatie nog zal kunnen duren, wordt voorlopig nog geen nieuwe datum voor deze vergadering gepland. Uiteraard krijgt U t.z.t. een nieuwe convocatie toegestuurd, wanneer alles weer een beetje normaal is geworden.

Verzoek van de penningmeester :
Op jaarbasis zijn wij als archeo vereniging ( te ) veel geld kwijt aan porto kosten. Om dit bedrag substantieel terug te dringen wil het bestuur U vriendelijk, maar ook dringend verzoeken, om uw e-mail adres aan de secretaris door te geven. Hierdoor kunnen bijv. de nieuwsbrieven voortaan per e-mail naar de leden worden gezonden. Om de portokosten te verlagen wordt ons verenigingsblad Terra Cognita al door diverse leden thuis bezorgd.
Er zullen maar weinig leden zijn die in deze tijd geen computer hebben, zodat het bestuur verwacht dat het per post versturen van nieuwsbrieven binnenkort tot het verleden gaat behoren.

Het email adres van onze secretaris is j.kollen@casema.nl

Excursie naar Xanten
Ook de geplande excursie op zaterdag 2 mei 2020 naar het Romeins Archeologische park in Xanten
( Colonia Ulpia Traiana ) gaat helaas NIET door. Dit ook al omdat Duitsland zijn grenzen met de omliggende landen inmiddels heeft gesloten. Met ons land is dit nog niet het geval, doch dat is, schatten wij in, een kwestie van tijd. Wij vinden het jammer dat wij tot deze maatregel moeten overgaan, doch de gezondheid van onze leden staat voorop.
Bezien zal worden of we deze excursie in het najaar alsnog kunnen gaan doen.

Schervenavonden
Ook de schervenavonden ontkomen niet aan deze vervelende situatie. Omdat op deze avonden altijd meerdere ( oudere ) personen aanwezig zijn, en omdat wij verwachten dat het virus voorlopig niet onder controle zal zijn, zullen deze avonden op 7 en 21 april 2020 ook komen te vervallen.
Jammer dat we het seizoen op deze manier moeten afsluiten, maar wel met een goed gevoel dat we ons 30 jarig jubileum, op de valreep, toch nog feestelijk hebben kunnen vieren.

Wij wensen U allen een ( blijvende ) goede gezondheid toe, en hopen U na de zomervakantie weer te ontmoeten.

Het Bestuur.